Spolkový dům "U synagogy" v Krnově 2009-2023

Jesenický horský spolek zahájil 28.9.2012, s podporou města Krnova a dalších příznivců, provoz spolkového domu "U synagogy" v Krnově. Spolkový dům se nachází v přízemí historického domu z roku 1870 v těsném sousedství synagogy a nabízí pro aktivity neziskových organizací spolkový sál, kancelář, recepci a sociální příslušenství. Projekt spolkového domu navazuje na záměr vlastníka synagogy - Federace židovských obcí - vybudování regionálních center židovské kultury v 10.lokalitách ČR.

Průběh projektu

2009

- zakoupení 3NP domu na Soukenické ulici od soukromého vlastníka

2010

- zakoupení 1NP domu na Soukenické ulici od Města Krnov

- úklid zahrady

- získání příspěvku od ČSOB na dílčí výměnu oken

- zakoupení části 2NP domu na Soukenické ulici od Města Krnov

2011

- úpravy spolkových prostor v přízemí

- výroba a osazení oken a dveří

- získání grantu od Nadace OKD na úpravu 1NP na spolkové účely

- zakoupení poslední části 2NP domu na Soukenické ulici od Města Krnov

- získání příspěvku od ČSOB na vybavení spolkových prostor

- demontáž starých plynových rozvodů a stropních podhledů

- dobrovolnický den s ČSOB

- zprovoznění provizorních spolkových prostor v 2.NP budovy

- získání příspěvku od Purkyňovy nadace na činnost sdružení

- izolace stropů a výměna podhledů

- úprava vodovodu

- výměna části rozvodů splaškové kanalizace

- provedení elektroinstalace spolkových prostor

- oprava omítek ve spolkovém sále a v kanceláři

2012

- úklid a odvoz stavební suti

- osazení stropních podhledů a provedení izolací stropů sálu a kanceláře

- položení a vyspárování dlažeb ve spolkovém sále a v kanceláři

- realizace 1.etapy topného systému (sál+kancelář)

- výroba a osazení mozaik ve spolkovém sále a v kanceláři

- osazení parapetů pod okny

- malování sálu a kanceláře

- získání příspěvku od Nadace ČEZu na stavební úpravy a vybavení spolkových prostor

- kompletace elektroinstalace a osazení svítidel ve spolkovém sále a v kanceláři (sál+kancelář - HOTOVO !)

- elektroinstalace, opravy omítek a malování společných prostor domu

- oprava a kompletace elektroinstalace v kuchyni, recepci a v sociálním příslušenství

- osazení stropních podhledů a provedení izolací stropů kuchyně a recepce

- nová kanalizace, topení a vodovod v sociálním příslušenství, recepci a v kuchyni

- oprava omítek v recepci, v kuchyni a v sociálním příslušenství

- malování v recepci, kuchyni a v sociálním příslušenství

- položení dlažeb a obkladů v rececpci, v kuchyni a v sociálním příslušenství 

- kompletace a zapojení sanity - umyvadel, vany, WC a baterií

- realizace 2.etapy topného systému (recepce+sociální příslušenství+kuchyně)

- repase dveří a výměna dveřního kování

- dokončení recepce, kuchyně a sociálního příslušenství

- plynoinstalace spolkových prostor, odkouření kotle, revize

- položení dlažby ve společných prostorách 1.NP

- zprovoznění topného systému

2013

- výroba a osazení přepážky s dveřmi a vitrážovou výplní do vstupní chodby domu

- pořízení stolu Páně do sálu spolkového domu

- terénní úpravy zahrady + terasa

- oplocení a parkovací místa

- doplnění mobiliáře spolkového domu - stoly, židle, knihovny

2014

- osazení datového rozvaděče, zapojení strukturované kabeláže

- doplnění mobiliáře spolkového domu - nábytek

2015

- doplnění mobiliáře spolkového domu - nábytek

- doplnění mobiliáře spolkového domu - klavír
2016

- vybavení košer kuchyně nábytkem

- oprava střechy spolkového domu

- zhotovení přístřešku na terasu

2017

 - odhalení pomníku obětem divokého odsunu na zahradě spolkového domu

2018

 - doplnění dlažby na zahradě spolkového domu

2021

- spolupráce na projektu Poslední vlak na zahradě Spolkového domu

2022

- oprava fasády zahradního průčelí Spolkového domu

- výměna části oken a dveří na zahradu

- doplnění stříšky nad zahradním vstupem

- ubytování uprchlíků z Ukrajiny

2023

- doplnění vybavení košer kuchyně

 

© 2008-2023 Pavel Stejskal

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode