Poděkování

Jesenický horský spolek děkuje za pomoc a podporu svých projektů. Naše úsilí zejména podpořili:

Josef Kutzer - fotografie, vzpomínky, cenné informace.

Město Zlaté Hory - propagace sdružení - zařazení odkazu na web města, poskytnutí výrazné slevy na pozemek v Horním Údolí (www.zlatehory.cz).    

Mgr.Michaela Neubauerová - fotografie, cenné informace.

Sotiris Joanidis - cenné informace.

HOBBY Centrum Přecechtěl - podpora našich projektů (www.hobbyprecechtel.cz).

Marián Čep - o.s. Příznivci kamenosochařských děl na Jesenicku - fotografie Kutzerových děl, cenné informace, podklady na informační panel.

Milan Kuba - fotografie.

Jesenický týdeník - zveřejněné články o projektech Jesenického horského spolku (www.jestyd.cz).

Josef Šmoldas - perokresby.

Biskupství ostravsko-opavské, Římskokatolická farnost Velké Kunětice - darování kaple ve Fratiškově.

Nadace Občanského fóra - příspěvek na opravu kaple ( www.nadaceof.cz ).

Jiří Neumann - původní fotografie kaple ve Františkově.

Nadační ústav regionální spolupráce, o.p.s. - příspěvek na pořízení výpočetní techniky.

Obec Velké Kunětice - poskytnutí příspěvku na opravu kaple, úklid suti od kaple ( www.velkekunetice.cz ).

Firma KATR a.s. - darování řeziva na krov kaple ve Františkové a na opravu střechy spolkového domu v Krnově.  ( www.katr.cz ).

Purkyňova nadace - poskytnutí příspěvků na opravu kaple a spolkového domu ( www.purknadace.cz ).

ČSOB - poskytnutí příspěvků na projekty sdružení a uvolnění dobrovolníků ke spolupráci na projektech ( www.csob.cz ).

Fórum dárců - organizační zabezpečení akce dobrovolníků ČSOB "Pomáháme společně".

Firma Levné nářadí s.r.o  - Zdeněk Červenka a Petr Jurčák - pokrytí střechy kaple, podpora našich projektů (www.levne-naradi.cz ).

Adriana a Alois Motykovi - příspěvek na opravu kaple, podpora našich projektů.

Firma KOVER s.r.o. - zajištění kovových doplňků do kaple. ( www.kover.cz ).

Firma KNOPCENTRUM - pan Knop, Loučská 1150, 751 31 Lipník nad Bečvou - darování kříže do kaple ve Františkově.

Tomáš Hájek - pomoc se zajištěním kříže na kapli.

Nadace VIA - poskytnutí příspěvku na opravu kaple. ( www.nadacevia.cz )

Nadace OKD - poskytnutí příspěvků na projekty Propagace Jesenických památek, vytvoření Spolkového domu "U synagogy" v Krnově. ( www.nadaceokd.cz )

Alfred Pelz se skupinou německých rodáků z Velkých Kunětic - poskytnutí příspěvku na opravu kaple, zajištění původních fotografií kaple.

Iveta Strnadová - výroba vitráží a mozaiky do kaple. ( www.vitraze-sperky.cz )

Rodina Nových - příspěvek na opravu kaple.

Město Krnov - prodej objektu U synagogy pro spolkový dům.

Petr Slovák - oprava interiéru a dokončení oprav kaple, oprava spolkového domu "U synagogy" v Krnově.

Nadace ČEZ - poskytnutí příspěvku na stavební úpravy a vybavení spolkového domu "U Synagogy" v Krnově.

Josef Apolenář - práce na opravě spolkového domu "U synagogy" v Krnově.

Firma cresco-finance a.s. - podpora našich projektů.

Matěj Matela - kresba Bernharda Kutzera.

Ing.Oldřich Tomášek - podpora našich projektů.

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o. - poskytnutí skenů Kutzerových návrhů

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a důvěru !

© 2008-2024 Pavel Stejskal

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode