Obnova mešní kaple ve Františkově 2007-2011 (ukončený projekt)

Nedaleko Velkých Kunětic leží osada Františkov. V jejím středu leží kaple z roku 1891 s krásným kamenným portálem. Zub času i nepřízeň osudu způsobily, že tato drobná památka téměř zanikla. První zvon z kaple byl zrekvírován v průběhu první světové války. O druhém ze zvonů se podařilo získat následující svědectví 85-ti letého Františkovana: "Druhý zvon v kapli měl průměr 48 centimetrů, váhu 64,5 kg a byl zasvěcen 30.dubna 1922. Tento zvon byl odlit firmou Oktav Winter v obci Braunau. V zimě roku 1942/43 byl rovněž odmontován a vzat k dalšímu transportu do Mikulovic. Měl na sobě obrázek archanděla Michaela a nápisem "Kvůli světové války 1914-1918 byl můj předchůdce vzat, proto jsem přišel v roce 1921 díky dobrodinci na jeho místo"
Těší nás, že kaple opět získá zvon........ ". Krov a střecha kaple se po létech chátrání zřítily, uvnitř rostl více než dvacet let jasan a vnitřní zařízení se ztratilo. V osadě již nežijí stálí obyvatelé. Jesenický horský spolek získal tuto kapli od místní farnosti darem a v letech 2007 až 2011 provedl její opravu. V pátek 26.srpna 2011 v 10. hodin proběhlo slavnostní znovuotevření kaple po 120. letech od její výstavby za účasti donátorů projektu, rodáků z Německa a dalších hostů.

DEUTSCH

Průběh projektu

2007

- získání kaple ve Františkově darem od Římskokatolické farnosti Velké Kunětice

- příprava projektové dokumentace na el.přípojku

- získání příspěvku od Nadace Občanského Fóra

- odstranění stromu rostoucího uprostřed kaple

2008

- realizace el. přípojky

- získání příspěvku od obce Velké Kunětice

- zabezpečení narušeného zdiva ztužujícím věncem

- osazení krovu (řezivo darovala firma Katr a.s.), pokrytí bedněním a lepenkou

- výroba dveří do kaple

- získání zvonu do kaple

- získání příspěvku od Purkyňovy nadace na 2.etapu oprav v roce 2009

- úklid suti v okolí kaple za pomoci dobrovolníků z ČSOB v rámci akce "Pomáháme společně"

- získání příspěvku od ČSOB

- pokrytí lodě kaple střešní krytinou - jesenická šablona

2009

- získání a osazení kříže na věž kaple

- získání příspěvku na opravu kaple od Nadace VIA

- výroba a osazení oken s vitrážemi do kaple

- výroba a osazení mozaiky do výklenku v průčelí kaple

- odstranění pařezu z kaple

- stavba lešení okolo kaple

- úklid suti z kaple za pomoci dobrovolníků z ČSOB v rámci akce "Pomáháme společně"

- pokrytí věže kaple střešní krytinou - jesenická šablona

- obnova fasády kaple

- získání příspěvku od ČSOB

- získání příspěvku od rodáků z Františkova a Velkých Kunětic

- oprava - ukotvení kamenného kříže u kaple

- osazení palubkových podhledů na střeše věže i lodi kaple

- nátěr fasádní barvou

- uchycení hromosvodu

2010

- provedení tepelné izolace střechy a krovu

- provedení dřevěného obložení stropu kaple se symbolikou "obráceného člunu" včetně povrchové úpravy

- uzemnění hromosvodu

- oprava kamenného soklu kaple

- instalace informační tabule a lavičky v rámci projektu "Propagace Jesenických památek" s podporou Nadace OKD

- získání příspěvku od Purkyňovy nadace na 3.etapu oprav v roce 2010

- vykopání zemní el.přípojky do kaple, položení chráničky

- odstranění staré dlažby a zbytků pařezu z kaple za pomoci dobrovolníků z ČSOB v rámci akce "Pomáháme společně"

- terénní úpravy okolo kaple

- získání příspěvku od Purkyňovy nadace

2011

- provedení vnitřních omítek

- výroba a osazení série mozaik pro výzdobu kaple

- úprava předpolí kaple

- betonáž podlahy a položení dlažby v kapli

- osazení galerie a dveří do věže

- úklid suti od kaple+terénní úpravy (děkujeme Obci Velké Kunětice!)

- vyzlacení klenáku nad vstupem kaple

- osazení vstupních dveří a mříže v kapli

- vymalování kaple

- vyčištění pomníku před kaplí+vyzlacení nápisu

- úklid kaple a vybavení kaple (lavice, pult a informační panel)

- zapojení elektroinstalace

2012

- zavěšení zvonu do věže

- osazení darovací tabulky od Nadace VIA

HOTOVO !

© 2008-2024 Pavel Stejskal

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode