Doplnění mobiliáře spolkového domu a synagogy - 2.etapa 2013-2014

Ve východočeském Trnově se nachází zrušený evangelický kostel z roku 1902. Když přestal sloužit svému účelu, jeho zařízení bylo nabídnuto k prodeji. Členové Jesenického horského spolku soubor kostelních lavic v roce 2007 zakoupili a převezli z východních Čech pro další využití v sále krnovské synagogy, jejíž zařízení bylo zničeno nacisty v roce 1938. "Trnovské" lavice teď slouží návštěvníkům akcí, které v synagoze probíhají. Malá část souboru (2 lavice) našla své uplatnění v kapli ve Františkově, kterou Jesenický horský spolek opravil v letech 2007-2011.

V roce 2013 se nám podařilo z Trnova zajistit i další část souboru - stůl Páně pro sál spolkového domu a lavice pro staršího a kazatele, které jsme po opravě umístili v průčelí synagogy (jako lavice pro rabína a kantora). Celý soubor byl v roce 1902 vyroben truhlářským mistrem Janem Podstatou z Třebechovic, který se rovněž podílel na výrobě unikátního třebechovického betléma a stal se také předlohou pro postavu truhláře v tomto betlémě.

© 2008-2024 Pavel Stejskal

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode