Znovuobnovení Kutzerova domu v Horním Údolí 2005-2023

Minulost domu Bernarda Kutzera
Dům Berhnarda Kutzera byl postaven nejpozději v první polovině 19. století jako typické jesenické přízemní podhorské stavení obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Dům čp. 34 v Horním údolí stál naproti kostela a fary. Středová chodba oddělovala obytnou část domu od prostor, využitých jako dílna. V zadní části domu, odvrácené od silnice, byla hospodářská část. Zajímavostí domu byla přístupová rampa z přilehlého svahu do půdních prostor, kudy se v minulosti naváželo seno. Po poválečném vyhnání německy mluvících krajanů dům chátral a společně s dalšími staveními byl zbourán ČSLA kolem roku 1960.


Stávající stav lokality
Po demolici domu zůstal prostor původní stavební parcely nevyužit. Stále však byly zřetelné základy stavby včetně přístupové cesty z obecní komunikace. Stavební parcela č.96 po zbouraném domu má výměru 326 metrů čtverečních a je obklopena zahradou, která se nachází ve svažitém terénu, naproti kostela sv.Jana Křtitele v Horním Údolí. Po dokončení stavební dokumentace a vydání stavebního povolení byla realizována elektropřípojka pro budoucí dům, proběhl rovněž odkup zahrady Kutzerova domu od města Zlaté Hory. V sousedství bývalého domu byla umístěna informační tabule, upozorňující na historii místa – v rámci projektu Propagace jesenických památek. V roce 2015 byla zahájena stavba domu betonáží základové deska pro dům. Proběhly i úpravy terénu v okolí budoucího domu a kultivace přilehlých ploch. V roce 2016 byla vyzděna hrubá stavba domu a zastřešena krovem. V roce 2019 byla položením střešní krytiny dokončena střecha objektu. Montáž oken, dveří a páteřních rozvodů vody, odpadů a elektřiny v objektu proběhla v roce 2020. V roce 2021 řešíme doplnění tepelné izolace stropu, střechy a úpravu povrchů stěn v 2NP objektu.


Cílový stav
Záměrem sdružení je obnovit dům bez zadního hospodářského traktu a dodržet původní obdélníkový půdorys domu, dříve zahrnující obytnou část a dílnu. Dominantní uliční průčelí by mělo zachovat rovněž původní ráz domu, včetně vstupních dveří s obloukovým nadpražím a tvarově původních oken. Podoba domu z odvrácené zahradní části již bude podřízena novému využití domu.  V přízemí domu by měl vzniknout Kutzerův spolkový sál, využitý jak ke spolkovým účelům, tak k prezentaci osobnosti a díla Bernharda Kutzera a jeho pokračovatelů na nástěnných panelech. Vystaveny budou i drobné artefakty z původního domu, nalezené při stavbě. Dále by se zde nacházelo sociální a provozní zázemí spolkového sálu. V podkroví vznikne ubytovací zázemí pro spolkové potřeby.

© 2008-2023 Pavel Stejskal

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode